Spis treści
Inne konwenty

Oto relacje z różnych konwentów: oprócz najbardziej poważanych mamy też inne, dopiero debiutujące albo jeszcze nieznane, choć też zasługujące na uwagę.




Konwenty: Zahcon - Paweł Pluta

Konwenty: Eurocon-Polcon-Baltcon - Paweł Pluta

Pyrkon 2000 - Paweł Pluta     Lubelskie Dni Fantastyki - Agnieszka Szady



Powrót Aktualizacja - 05.11.2000
Mój adres - proszę o uwagi